Adaptacija -Elektroinstalacije- Adaptacije Adaptacija -Elektroinstalacije- Adaptacije Design by PaDesign
 
 

ELEKTRIKA


Radovi na elektroinstalacijama prilikom ure?enja enterijera u ku?ama, stanovima i poslovnim prostorima


* razvo?enje, postavljanje nove elektroinstalacije

* prepravke i promene na postoje?im elektroinstalacijama

* ugradnja dozni, postavljanje prekida?a, utika?a i kupatilskih indikatora

* montaa rasvetnih tela, ugradnih i nadgradnih lampi, lustera i plafonjera

* zamena i ugradnja novih osigura?a i razvodne table

* povezivanje bojlera